Orlice
Autor melodie: Zuzana Navarová
Autor textu: Zuzana Navarová
Oficiální nahrávky: Jako Šántidéví 2003

Orlice zas šumí nad splavem
odpusť mi
modlím se, ať všechno přestanem´
Odpusť mi
ke smutku ten chlad
je květen, a ne listopad
odpusť
modlím se, když spáváš na pravém
boku, když

Orlice zas šumí nad splavem
odpusť mi
modlím se, ať všechno přestanem´
Odpusť, že
nemám na duši
smutek, ač králi Artuši
prý utek´
kůň i s bílým praporem

Vysoko v horách prší
dolem přelít´ hvízdák
vysoko v horách prší
na pěvuší hnízda
Vysoko v horách prší
Dáša ruší, hvízdá
Vysoko v horách
horko v autobuse, bonbón v puse
a ty hvízdáš s ní, zdaleka

Orlice zas šumí nad splavem
odpusť mi
modlím se, ať všechno přestanem
odpusť
ať nemám vůbec strach
kéž dýchám na zobáčcích vah
odpusť
Orlice zas šumí nad splavem

Vysoko v horách prší
voda na tři couly
vysoko v horách prší
Dáša už se choulí
vysoko v horách prší
na kalhotách bouli
Vysoko v horách
horko v autobuse, sucho v puse
co si počneš s ní
zdaleka

Orlice zas šumí na splavem...


Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk