Bohyně míru
Autor melodie: Zuzana Navarová, František Raba, Mário Bihári, Omar Khaouaj, Camilo Caller
Autor textu: Zuzana Navarová
Oficiální nahrávky: Jako Šántidéví 2003

Šántidéví ví...


Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk